دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل
1390/01/01
نهمين جلسه كارگروه بر اساس آئين نامه جديد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در برنامه پنجم توسعه و چهارمين جلسه كار گروه تخصصي امور اقتصادي استان در سال جاري
در اين جلسه جناب آقاي صفاري پور مدير كل محترم هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري ضمن مروري بر مصوبات جلسه قبل و پيگيريهاي انجام شده  در خصوص صدور سند مالكيت واحدهاي صنعتي مستقر  در شهركها و نواحي صنعتي  استان و تاكيد بر همكاري دستگاههاي اجرائي  ذيربط  براي  واگذاري و تغيير كاربري و تامين زير ساخت ها  به خصوص آب  و برق و گاز در زمينه سرمايه گذاري  براي گردشگري  در استان و به ويژه شهرستان  لنجان  و اجراي  قولنين و مقررات  مرتبط  با توسعه گردشگري  استان  ( ماده 22 قانون تنظيم بخشي  از مقررات  مالي دولت و ماده 12 قانون  توسعه ايرانگردي و جهانگردي ) بر اصلاح  فرآيند هاي صدور مجوز و رفع موانع سرمايه گذاري  جهت رشد  سرمايه گذاري داخلي و به خصوص  سرمايه گذاري خارجي در استان تاكيد نمود . سپس موضوعات و دستور كارهاي جلسه در زمينه گزارش مصارف شبكه بانكي در سال 90 و سه ماهه اول سال 91 به تفكيك  بخش هااي  اقتصادي توسط دبير كميسيون هماهنگي بانكهاي استان و نيز گزارش هدفمند كردن يارانه ها در سال 90 و 3 ماهه اول سال 91  توسط دبير ستاد هدفمند ي يارانه ها مطرح و تصميم گيري شد . همچنين  در خصوص كميته پيشنهادي صنايع كوچك شهركها و نواحي صنعتي استان ذيل كارگروه امور اقتصادي استان ( با توجه به پيشنهاد جناب آقاي مولائي به معاون وزير و رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان صنايع  كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ) مقرر شد شركت شهركهاي صنعتي ضمن بررسي پيشنهاد خود را براي وظايف و تركيب اعضا در اين خصوص به دبير خانه كارگروه  ارئه نمايد .  
تعداد بازدید: 132
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal