دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل
1390/01/01
دومين جلسه در سال جاري
دومین جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان در سال جاری تشکیل شد دومین جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان در سال جاری و هفتمین جلسه براساس  آیین نامه جدید شورای برنامه ریزی وتوسعه ی استان ها در برنامه پنجم توسعه به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان تشکیل شد . همدانیان معاون برنامه ریزی استانداری در این جلسه با اشاره به حمایت وتشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خارجی استان در سال جاری تاکید کرد. در این جلسه عملکرد بانک های استان در سال 1390 که نسبت مصارف به منابع آنها کمتر از حد قابل قبول سیستم بانکی بود مورد بررسی قرار گرفت ودراین خصوص بانک های مربوط به دلایل عدم تحقق در مصارف اشاره نمودند وقرار شد موضوعات از طریق مسئولین مرکزی این بانک ها پیگیری ودلایل انحراف آنها توسط دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها ی استان مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد  ودر آینده گزارشی در این زمینه ارایه گردد. همچنین در ادامه قابلیت ها ومزیت ها ی استان در صنعت گردشکری براساس شاخص های ضریب مکانی مورد بحث وبررسی قرار گرفت .
تعداد بازدید: 119
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal